icosoft

Сайт на Жоро Бинев - проекти
Joro Binev's - projects

Дигитална реклама , оптимизация, онлайн кампании

IcoSoft.net извършава услуги по оптимизиране, популяризиране и класиране напред по ключови запитвания, на стоки, събития, отделни страници или цели сайтове (с множество продукти и страници) в мрежата(www) и в търсещи машини.

IcoSoft се ангажира и със събитията които да могат да бъдат и с некомерсиална употреба , например популяризация на прояви със социална или обществена значимост - кампании в полза на деца и възрастни в неравностойно социално положение. С което IcoSoft желае не само да помогне, но и да покаже силата на добре организирана фирма в онлайн кампаниите и дигиталната реклама, обект на нашата работа

 

За контакти

Жоро Бинев - уебдизайн и оптимизация. Телефон: 0876 806002